Regler


  • DU tar ingen annans stol

  • DU lånar inte någon annans dator utan att fråga

  • DU använder hörlurar, gärna slutna

  • DU använder helst mikrofon

  • DU ansvarar själv för din egen hårddisk. Får du virus på din dator är SF Fenix ej ansvariga

  • DU springer inte runder hos crew

  • DU laddar inte hem spel/film/xxx för att det segar ner internet för alla andra

  • Har DU kompisar som hälsar på, är DU ansvarig för att de sköter sig

  • Avbokningar måste ske minst 72h (3 dagar) innan lanet. D.v.s tisdag, om lanet börjar på fredagen. Annars debiteras 50kr extra vid nästa lan.


Genom att boka en plats till vårt lan, accepterar du reglerna och är förstådd med vad de innebär.

Vi bibehåller oss rätten att kasta ut personer som inte uppför sig.

Page generated in 0.0087971687316895 seconds